เผยแพร่แล้ว: 2022-10-30

Full Issue

บรรณาธิการ

รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผ่านกิจกรรมของธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

ปริพัชร์ เวทสรณสุธี, เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล , โกมล ไพศาล

313-331