กลับไปที่รายละเอียดของบทความ An Analysis of Discourse Practice of Political Speeches : A Case Study of Donald Trump Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล