กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านเส้นทางการเดินทัพของพระนางจามเทวีวงศ์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนฐานชุมชน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล