เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

แผ่นพื้นทางเท้าจากขยะถุงพลาสติก

วสิทฐ์เทวา เจียมแสงนิล, ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

157-168