ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

2021-02-22

ทางวารสารฯ กำลังดำเนินเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ สถาปินิก และวิศวกร เพื่อส่งบทความลงตีพิมพ์

20934701_1575796882441474_8019275894035432173_o.jpg

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

2021-02-22

ทางวารสารฯ กำลังดำเนินเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ สถาปินิก และวิศวกร เพื่อส่งบทความลงตีพิมพ์