กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการบริหารอาคารรูปแบบผสมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาโครงการวิซดอม 101และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF