กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างราคาผู้ชนะการเสนอราคา กับราคากลางงานก่อสร้างที่คำนวณผ่านระบบคำนวณราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง: กรณีศึกษาโครงการงานก่อสร้างทาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy