กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual Wear จากการย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษาข้าวเหนียวดำในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF