เผยแพร่แล้ว: 2019-10-30

แนวทางในการเตรียมความพร้อมของตำรวจด้านการสืบสวนสอบสวน

อุนิษา เลิศโตมรสกุล, ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

56-74

มาตรการสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาบ้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สังเวียน อินตากูล, ชาติชาย มหาคีตะ, อาภาศิริ สุวรรณานนท์

193-220

Literature review for identifying knowledge gaps in the health system management policies for cross-border migrants in Thailand

Rapeepong Suphanchaimat, Sirinard Nipaphorn, Noppakhun Thammatacharee, Weerasak Putthasri, Sanya Srirattana, Kanang Kantamaturapoj

357-392