กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการไม่ชำระค่าบริการโรงพยาบาลของผู้ป่วยสัญชาติพม่าและลาว ในโรงพยาบาลชายแดนทางภาคเหนือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF