กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการสอนโสตทักษะด้านทำนอง ในชั้นเรียนเปียโนขั้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF