สามารถอ่านวารสารฉบับออนไลน์  ได้ที่

http://etcedumsu.com/ETC/ebook2020-2/mobile/index.html?fbclid=IwAR2y0xN8Xswqai1vxDjzIfVFn3LWJbv1RpWOqq5MAOlebbGuQ9hsVVKVVxY

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-30