ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2985-1254 (Print)

ISSN: 2985-1262 (Online)