เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

Nakhonratchasima Historical Study from Historical Photograph : Koratian Web Application

นงนุช เสนคำ, ศิริวัฒน์ สาระเขตต์, เปาลิน เวชกามา, รังสรรค์ ตาลจรัส

35-49