กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตร ต่อการเดินและใช้จักรยาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF