ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย