Contact

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Principal Contact

กองจัดการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 02-649-5000 ต่อ 12062

Support Contact

พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร
Phone 02-6495000 ต่อ 12062