กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พิพิธภัณฑ์ไทยกับการประยุกต์ใช้เกมิฟิเคชั่น: ทบทวนการใช้กระบวนการเกมในบริบทพิพิธภัณฑ์เพื่อการออกแบบเกม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy