วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)

เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)

เปิดรับพิจารณาบทความ 1 ม.ค. 65

2021-12-01

วารสารฯ เปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 66)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

ปิดรับพิจารณาบทความ

2021-08-22

แจ้งปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีบทความส่งเข้ารับการพิจารณาครบตามจำนวนที่กำหนด 

การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 3 คน

2021-07-19

สำหรับผู้เขียนที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ จำนวน 3 คน (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 รายละเอียดโปรดคลิกที่หัวข้อประกาศ

แจ้งเตือนสำหรับผู้แต่งที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2020-01-21

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความของท่านอย่างสม่ำเสมอ โดย login เข้าระบบ หรือตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail)  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆไป ทั้งนี้ กรณีท่านส่งข้อความหรือตอบกลับทางกระทู้สนทนา โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ข้อความของท่านได้ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

การติดต่อวารสาร

2019-08-20

เนื่องจาก ขณะนี้ทางวารสารไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์

ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อวารสารคือ ทางอีเมล jem2msu@gmail.com

โดยจะมีบรรณาธิการเป็นผู้ตอบคำถามทางอีเมลด้วยตนเอง

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

Vol. 27 No. 1: January - June 2021

Published: 2021-06-05

A Latent Profile Analysis of Undergraduate Students’ Financial Behavior

Theerayuth Phiriyaarayakul, Wannee Kaemkate, Chayut Piromsombat

135-152

A Network Meta-Analysis of Teaching Method Influencing Mathematics Achievement of Students

Waranyu Chayaban; Darunee Tippayakulpairoj; Sorawee Siripila, Sukumarn Noklang, Natthapon Anantanasan, Siripreeya Chaiboonma, Chayut Piromsombat

244-260

Evaluation of the Bachelor Degree of Science Curriculum In Emergency Medical Operation Program (Revised Version B.E. 2559), Faculty of Medicine, Mahasarakham University

Wiphada Wijakkanalan, Witaya Jarupoonphol, Nantawan Tippayanate, Ajchara Khamya, Chollada Thonsao, Jantana Sriprow, Kiattisak Chaiprom, Wachira Chanabutr

276-292

View All Issues