ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-15

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci