เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้จัดทำ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำแนะนำเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AN ASSESSMENT SERVICE QUALITY OF THAI TRADITIONAL MASSAGE CUSTOMER IN THE SITUATION OF THE COVID-19: AN EMPIRICAL ANALYSIS

Ekapon Sangsri, นาย แสงศรี, Auttakorn Chattukul, Kattiya Chadchavalpanichaya, Panjamaporn Pholkerd, Athitaya Lavong

109-130