กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์โควิด-19 : ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจการบิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF