เผยแพร่แล้ว: 2016-04-18

การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ฉัตรชนก จรัสวิญญู, สุจินดา เจียมศรีพงษ์, ภาณุ บูรณจารุกร, สุกิจ ขอเชื้อกลาง

124-137