กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy