กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ตำแหน่งตราสินค้าของผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า โดยใช้เทคนิคการแบ่งสเกลแบบหลายมิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy