ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (เฉพาะกองบรรณาธิการ)

1. กำหนดค่าระบบ ThaiJO2

2. Author-001-1

3. Author-001-2

4. Author-002

5. Author-003

6. Author-004

7. Author-005

8. Peer Review-001