ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย