ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 19-05-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2672-9059 (online)

ISSN: 2630-0834 (print)