ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 25-08-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1249 (Print)

ISSN: 2822-1257 (Online)