ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 07-04-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1249 (Print)

ISSN: 2822-1257 (Online)