ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 29-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1249 (Print)

ISSN: 2822-1257 (Online)