วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of KMITL Business School ISSN 2730-3349(online) กำหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

หลักเกณฑ์เเละคำเเนะนำบทความ วารสารบริหารธุรกิจ

2020-01-03

1.การผลิต วารสารบริหารธุรกิจ
2.หัวข้อหลักบทความวิจัย
3.รูปแบบการพิมพ์
4.การเตรียมต้นฉบับ /การส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ

5.การส่งบทความ
6.การตั้งชื่อไฟล์และการจัดส่งข้อมูล

Vol. 10 No. 1 (2020): January-June

Published: 2020-06-29

View All Issues

Journal of KMITL Business school