ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2019): อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2019): อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
เผยแพร่แล้ว: 2019-12-28

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย