เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ความเข้าใจในบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภูมิภาคเหนือ

อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล, กาญจนา เชี่ยววิทย์การ

71-86