กองบรรณาธิการ วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทุกท่าน และขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร  ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษาของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบัน

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.2

2020-06-10

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.2

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.1 

2020-01-22

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.1 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): ประจำเดือน  มกราคม - มิถุนายน 2562

Vol. 16 No. 1 (2563)

Published: 2020-06-08

PRIVATE SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT BASED ON CREATIVE THINKER CONCEPT OF EARLY CHILDHOOD

จิตรวรรณ เอกพันธ์, สุกัญญา แช่มช้อย , พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

71-85

NEEDS ASSESSMENT OF PRIVATE SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT BASED ON DIGITAL INTELLIGENCE CONCEPT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

พวงสุรีย์ วรคามิน, นันทรัตน์ เจริญกุล , พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

86-101

View All Issues

Indexed in tci