Contact

สาขาบริหารการศึกษา ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123  หมู่  16  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

Principal Contact

Assist.Prof.Saowanee Sirisooksilp

Support Contact

อ.ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร