ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-18

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2985-0363 (Print)

ISSN: 2985-041X (online)