ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2985-0363 (Print)

ISSN: 2985-041X (online)