ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: xxx-xxx (Print)

ISSN: xxx-xxx (online)