เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนขุดบิทคอยน์

สรัลชนา แก้วบัวดี, เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ

43-58