วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 9 No. 4 (2022): October - December 2022

Published: 2022-12-28

Recovery Mission of Thai Language Teaching After Covid-19 Crisis and Spirit of Teachers in New Normal Era

Phramaha Nopparat Kkantidhammo (Silakul), Phra Chaichana Itthitecho (Banphakhot)

1-13

Mindfulness : Studies Base For Human Development

Chompoo Gotiram, Thasporn Kethanom, Suphanya Janphansri, Pramual Wilachan

25-37

Co-Existence in A Multicultural Society

PhraChaiya Komaro, Jaras Leeka

96-104

Buddhist Cultural Ecology

Phrakhru Udomthamwat (Matcha Bunchai), Phramaha Samrong Saññato, Prayoon Saengsai

105-119

Motivation for the Work of ISUZU Car Saleman in Bangkok

Pisal Visetwongsa, Rachen Noppanatwonsakorn

207-218

An Analysis of Vaṭṭa-Saṁsāra in Theravada Buddhist Philosophy

Phra Aekkaphot Utharapattho, Suwin Thongpan

363-374

View All Issues

ISSN: 2539-6757 (Print)
ISSN: 2822-0285 (Online)