วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 7 No. 2 (2020): April - June 2020

Published: 2020-06-30

Contents

Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus Curr JG-MCUKK

BUDDHISM AND THATCHED

Phrakhru Udomprachanukul (Ronnayut Uttamo), Phramaha Mit Thitapanyo

1-12

THE APPLY OF DHAMMA PRINCIPLES ABOUT LOVE IN ACCORDING TO THE THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

Phramaha Thanin Narasapho (Masum), Suwin Thongpan, Jaras Leeka, PhrakrupaladRungsan Kunasaro, Sanyarak Jantaraudon

27-41

"IDENTITY" MYTHOLOGIES : ON TRAIN VENDOR IN PHICHIT PROVINCE

Parinya Nikornkul, Phrakhru Uthaikitjarak, Phrakhru Withunnokraphirak, Phrakhru Phipatsutkhun, Suphangpim Khlaithanee, Kitipat Khongmaklam

42-56

ANALYSIS OF THAI LANGUAGE TEXTBOOKS FOR HIGH SCHOOL

Kajeenuch Daopa, Phairoth Termtachatipongsa

102-118

AN ANALYSIS OF SOCIAL PHILOSOPHY INTHE VINAYA TIPITAKA

PhraAon Mahitthiko (Rahung), Suwin Thongpan, Phrakhru Bhavanabodhikun, Jaras Leeka, PhramahaJaising Siridhammo

119-132

AN ANALYSIS A BELIEFS IN COMMUNITY FOREST CONSERVATION OF NORTHEAST (I-SAN) PERSON

Jaras Leeka, Phramaha Daosayam Vajirapanyo, Phramaha Paphon Katasaro, Phramaha Jaroon Kitthipanyo, Phra Narin Silatejo

133-149

HEALTH PROMOTING BEHAVIOR OF THE ELDERLY IN NONGNO MUNICIPAL SUBDISTRICT KRANUAN DISTRICT KHONKAEN PROVINCE

Thawee Khaimanee, Warnee Sopajorn, Thanawat Luechakhot, Kittiya Seemungkhun, Phimphitcha Phromphakdee

180-192

STRESS AND COPING STRATEGIESAMONG PUBLIC HEALTH STUDENTS

Aoitip Buajun, Tepthai Chotchai, Somruethai Phadungphol, Kirana Taearak, Chonlakarn Songsri

193-203

QUALITY OF LIFE AMONG VEGETABLE PRODUCTION FARMERS IN MUEANG DISTRICT, KHONKAEN PROVINCE

Tepthai Chotchai, Aoitip Buajun, Somruethai Phadungphol, Kirana Taearak, Chonlakarn Songsri, Sansanee Janthasukh

204-216

THE FOREST : COMMUNITY IN THE NORTHEAST BY THE ECOLOGY OF THE BUDDHA

Sutthiphan Aranyavat, Prakhu Akutarasatatikoon (Wongtham), Prakhu Pariyatworamathee (Thipmanee)

230-246

PHILOSOPHICAL INTERPRETATION IN ISAN PHAYA

PhraTeerapong Narindo (Sanpong), Suwin Thongpan, Jaras Leeka, Phramahanatthabhan Sutassanavipani

247-259

SIAM TRIPLE TRI TOWARDS A BRIGHT FUTURE WITH THAI BUDDHIST EDUCATION

PhraSuparachai Surasukko (Luansri), PhramahaMit Thitapanyo

326-340

FEATURES 5 REASONS

Phrasrisittivites (Thawatchai Roslers), Phramaha Mit Thitapanyo

341-353

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757