วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 8 No. 4 (2021): October-December 2021

Published: 2021-12-30

PARTICIPATION IN EDUCATIONAL RESOURCE MANAGEMENT

Phamaha Nanthapong Yanakawee (Sriyotha), Surin Phusing

14-21

APPROACH OF PARCEL MANAGEMENT

Khanchai Chottantitarasagul, Surin Phusing, Piangkhae Poopayang

31-42

ASTROLOGY AND LIFE

Nichamon Sariphan, Jaras Leeka

57-68

THE HUMAN RIGHT IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

Phrasukri ํYasodharo (Prathumsaeng), Phrakhrubhavana bodhikun, Jaras Leeka

69-83

THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY AND MIND

Phrakhru Pariyatwarapirom, Jaras Leeka, PhramahaPaphon Seangyoi, PhramahaJaroon Ritthithit, Homhuan Buarabha

84-94

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO USE THE SERVICE OF BANGPAKOK 9 INTERNATIONAL HOSPITAL

Kanchana Srijan, Puttithorn Jirayus, Maneekanya Nagamatsu, Boonthong Uahranyanon

134-145

AN ANALYTICAL STUDY OF PHILOSOPHY IN FUNERALS OF BUDDHISTS IN ROI ET PROVINCE

Phrakhrupalad Rangsan Khunsaro (Tummuang), Phrakhru Bhavana bodhikun, Jaras Leeka

188-200

THE ETHICAL ANALYSIS IN RAMAYANA LITERATURE

Phramaha Jinkamol Abhiratano, Chakkapan Wongpornpavan, Jaras Leeka

253-263

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757