วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 8 No. 3 (2021): July-September 2021

Published: 2021-09-30

ORGANIZATION STRATEGIC MANAGEMENT THE SOVEREIGNTY IN THERAVADA BUDDHISM

Phraathikansaipray Katapuñño, Chuarchun Wangthaphan

1-13

ZEN BUDDHIST PHILOSOPHY : BACKGROUND AND THE ESSENCE AND CONTEMPORARY LIFE

ฺBoonyawat Boontawong, Phrakhru Bhavanabodhikun

25-37

AN ANALYSIS OF THE FREEDOM OF JEAN-PAUL SARTRE

Chakkapan Wongpornpavan , PhraSombat Thitayano (Sukprasert)

38-51

THE BUDDHADHAMMA AND THE SUCCESSFUL AND EFFECTIVE WORK

Anontri Prasomsuk, Phrakhru Bhavanabodhikun, Jaras Leeka

52-63

COVID-2019 : A BUDDHIST PROBLEM ANALYSIS TOOL FOR THAI SOCIETY

Phra Jamrat Jotidhammo (Pinitkit), Thepprawin Thepprawin Chanraeng

64-76

THE CONCEPT OF EMPIRICISM IN THE RAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

Phramaha Jinkamol Abhiratato, Suwin Thongpan, Phra Ritthichai Candajoto, Rattana Thongjam

77-89

THE CONCEPT OF BUDDHIST PHILOSOPHY FOR ELDERCARE

Wichai Iyara, Prakru bhavanaphodhikun, Jaras Leeka, Phramahanatthabhan Sutassanavipani, Phramaha Paitoon Siridhammo

90-100

SELF-PREPARATION IN THE END OF LIFE WITH CONSCIOUSNESS

PhraKru Silavatpaphakorn, Chakkapan Wongornpavan, Jaras Leeka, Jirawan Prodbumrung, Phramaha Paitoon Siridhammo

101-112

THE POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN THE LOCAL GOVERNMENT THEPSATHIT DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE

Phramaha Thatsapong Jayamedhi (Klinsrisuk), Suraphon Promgun, Chanchai Huatsri

113-124

PEOPLE'S POLITICAL TRUST TOWARDS LOCAL POLITICIANS IN KHONKAEN PROVINCE

Nipa Thattanon, Suraphon Promgun, Pruchya Meenonthongmahasan

125-139

CREATIVE COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL THROUGH ENVIRONMENT TECHNOLOGY, HEALTH BE-ING, ART AND DESIGN IN KHONKAEN

Witthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Panthiwa Thubphumee

249-266

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757