ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): July - December (2023)

					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): July - December (2023)
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

Research Articles