เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเกี่ยวพันกับความรู้ 3 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

Announcements

เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

2020-08-30

ด่วน!!! เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) 

Read more about เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ