เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเกี่ยวพันกับความรู้ 3 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ประกาศ กำหนดอัตรค่าใช้จ่าย วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

การชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาตีพิมพ์บทความ ภาษาไทยบทความละ 3,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศบทความละ 3,500 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อผ่าน
การพิจารณาของกองบรรณาธิการ ก่อนส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร 

ISSN 2985-2099 (Print)
ISSN 2985-2102 (Online)

Announcements

เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

2020-08-30

ด่วน!! เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) 

Read more about เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ