Announcements

เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

2020-08-30

ด่วน!!! เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2565) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more about เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ