เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

2020-08-30

ด่วน!!! เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ประจำปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)