เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

2020-08-30

ด่วน!!! เปิดรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)