เผยแพร่แล้ว: 2021-07-02

TOURISTS’ SATISFACTION OF PUBLIC TRANSPORT USE IN PHUKET.

Haswanee Langkaweekate, Chidchanok Anantamongkolkul, Nasrin Supornhemhiran, Duanghathai soottapun, Nuttapat Kasetwatanapol

1-17

การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว กลุ่ม Millennials ในประเทศไทย

ลลิดา นวกิจไพฑูรย, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

18-43

ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโรงแรม

หนึ่งฤทัย ไกรสังเกต, อารยา เรืองรัตนตรัย, บุญชัย แซ่สิ้ว

61-80

THE EFFECTS OF FOUR-DAY ADVENTURE BASED CAMP PROGRAMMES ON THE PERCEPTIONS PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENS TNSU. BANGKOK CAMPUS

Witthaya Inpongpan, Sittichai Supmoon, Jarinya Kongsombat, Marisa Glinsiri, Supatta Suwannasorn

121-139