ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ทางวารสารสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้ อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่วารสารแบบโอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะโฮสต์ให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข