เผยแพร่แล้ว: 2021-12-24

ความต้องการหลักสูตรระยะสั้นการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในสถาบันการอุดมศึกษาไทย

ลภัสรดา ธนพันธ์, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ

1-17

การบริหารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจไทย

สุวัฒน์ กันภูมิ, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ชมภูนุช หุ่นนาค, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง

107-115