กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความโปร่งใสในองค์กรของกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล