เผยแพร่แล้ว: 2019-07-02

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบี่

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

167-186

Key Factors in Customer Relationship Management on Social Media of The Hotel Industry in Thailand

ชุติญาภัค วาฤทธิ์, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, วรภัทร ไพรีเกรง

103-130

Comparison of Foreign Tourists’ Motivation Factors: Does cultural background matter?

Saranya Kantabutra, Wanlanai Saiprasert, Sainatee Chernbumroong, Kunsiree Kowsuvon

84-102