ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023)

					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023)
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ Editorial

บทความวิจัย Research

หนังสือน่าอ่าน Must Read

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information